Info

Rehmac AB

Startade 1995 med att konstruera och bygga tränningsmaskiner. För att kunna måla dessa införskaffades en mindre pulvermålningsanläggning som sedan växte.

2001 växlade verksamheten om från att ha en mekanisk verkstad till att bli ett måleri.

Grundare till företaget är Svante Wennersten och Mats. 

Rehmac ägs i dag av Marcus Wennersten som varit med i verksamheten sedan 2001.

Affärsidé

Vår affärsidé är att industrilackera styckegods med kort leveranstid till kunder inom 20 mil från Västerås. I tjänsten ligger en väl utvecklad lackeringsprocess inkluderande alltifrån ångtvätt av material, blästring, pulverlackering, våtmålning, packning och leverans. Allt detta under kontinuerlig avsyning och kontroll i varje process.


Kvalitetspolicy


Rehmac erbjuder tjänster inom industrilackering. Företaget vill vara ledande inom branschen, känt för att skapa kundnöjdhet och ha hög kvalitet på sina tjänster.


Våra kunder kan förvänta sig att vi


  • Levererar i tid och enligt avtal – vid behov med kort leverantid
  • Håller utlovad kvalitet på utförandet
  • Följer utvecklingen i branschen och inför förbättrade produkter och metoder
  • Har certifierade diplom-målare i sin organisation 
  • Engagerar personalen till att uppfylla kundens önskemål, behov och förväntningar


Varje anställd åtar sig att uppfylla kundkrav och förväntningar samt att bidra till att ständigt höja kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster.


Miljöpolicy

Rehmac erbjuder tjänster inom industrimålning. Rehmac ska uppnå minskad negativ miljöpåverkan genom att ledning och medarbetare;


  • Utbildar och motiverar de anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Prioriterar miljöcertifierade leverantörer och miljömärkta produkter i möjligaste mån
  • Följer gällande miljörelaterade lagar och förordningar för verksamheten
  • Ständigt förbättrar verksamheten och förebygger negativ miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med tidsatta och mätbara mål för miljö